กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

     

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ (นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา มาเป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 15 Nov 2017 10:51