โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

     

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) มอบหมายให้หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ (นายปรัชญ์  ปิงเมืองเหล็ก) พร้อมเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดโครงการ และนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์นายอำเภอเมืองพะเยา กล่าวรายงาน ณ ป่าชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 15 Nov 2017 02:30